DISTRIBÚCIA
A LOGISTIKA

DORUČENIE ZÁSIELOK

Ideálne riešenie v prípadoch, kedy je požadované postupné doručovanie zásielky v menších množstvách. Časti uskladnenej ucelenej zásielky sa tak môžu doručiť v množstve a v čase dohodnutom s príjemcom. Zároveň je to riešenie doručenia alebo vyzdvihnutia zásielok, kde to nie je možné priamo kamiónom a zároveň sa predpokladá následné preskladnenie zásielky v našom sklade. Finálne doručenie a vyzdvihnutie takýchto zásielok je možné po celom území Slovenska, Veľkej Británie a Írska.
CELOVOZOVÝCH ZÁSIELOK/ROČNE
ZÁSIELOK ZBERNEJ SLUŽBY/ROČNE
USKLADNENÝCH PALIET V SKLADE/ROČNE

Optimálne riešenie v prípadoch keď je potrebné:

Časovanie príchodu zásielky na určitú hodinu

Doručenie vozidlom s hydraulickou plošinou

Rozpaletovanie zásielky a jej postupné doručovanie príjemcovi podľa jeho potrieb

Rozpaletovanie zásielky a doručenie rôznym príjemcom podľa pokynov zadávateľa

VYUŽITE NÁŠ SKLAD A SKLADOVÚ TECHNIKU

Umožňujeme aj prevzatie uskladneného tovaru alebo jeho časti v našom sklade vozidlami majiteľa tovaru (príjemcu).

Rovnako je možné doručenie tovaru do skladu vozidlami majiteľa tovaru (odosielateľa), pre následné doručenie konečnému príjemcovi v zahraničí.

ZÍSKAJTE CENOVÚ PONUKU JEDNODUCHO A RÝCHLO

Dvojitým kliknutím na mapu zvoľte miesta, na ktorých tovar vyzdvihneme a doručíme. Názvy miest môžete vpísať aj ručne do políčok nad mapou.

Vyplňte potrebné údaje a získajte nezáväznú cenovú ponuku