PRIPOISTENIE

O SLUŽBE

Nie je nezvyčajné, že majiteľ tovaru sa s témou poistného krytia svojej zásielky stretne až keď dôjde k jej poškodeniu alebo strate. Pre túto tému je kľúčový najmä výpočet zodpovednosti dopravcu za vašu zásielku. Zodpovednosť dopravcu v medzinárodnej doprave je obmedzená hranicou 8,33 SDR za 1 kilogram tovaru. V prípade poškodenia alebo straty zásielky teda máte nárok na úhradu škody z titulu bežnej zodpovednosti dopravcu len do výšky 8,33 SDR/1 kg zásielky. Problematika je bohužiaľ zložitejšia a obmedzenie zodpovednosti dopravcu je širšie (živel, lúpež, atď.). Zodpovednosť medzinárodného dopravcu v cestnej doprave v princípe upravuje medzinárodný dohovor CMR. Pripoistenie, ktoré vám dávame do pozornosti kryje prípadné škodové udalosti nad rámec bežnej zodpovednosti dopravcu a minimalizuje riziko strát z takýchto udalostí. Odporúčame zvýšenú pozornosť tejto problematike ešte pred realizovaním dopravy. V prípade záujmu vám radi poskytneme bližšie informácie.

DOSIAHNITE VYŠŠIU OCHRANU VAŠICH ZÁSIELOK POČAS DOPRAVY NAD RÁMEC POISTENIA CMR ZA ATRAKTÍVNE CENY

VYŠŠIA HODNOTA TOVARU AKO 8,33 SDR/1 KG ZÁSIELKY

VIS MAJOR A OCHRANA PRED ŽIVLOM

LÚPEŽ

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE ZISTENIA ŠKODY NA ZÁSIELKE

V prípade poškodenia alebo straty zásielky môžete ovplyvniť jednoduchší priebeh likvidovania poistnej udalosti poisťovňou najmä tým, že bezprostredne po zistení škody zabezpečíte nasledujúce:

  • Jednoduchý záznam do nákladného listu CMR o poškodení alebo strate zásielky
  • Fotodokumentáciu poškodenej zásielky
  • V prípade vyššej škody privoláte odhadcu
  • Bezodkladne oznámite písomne túto skutočnosť dispečerovi, s ktorým ste boli v kontakte
  • Skryté poškodenie zásielky oznámite do 7 dní od prevzatia/doručenia tovaru

ZÍSKAJTE CENOVÚ PONUKU JEDNODUCHO A RÝCHLO

Dvojitým kliknutím na mapu zvoľte miesta, na ktorých tovar vyzdvihneme a doručíme. Názvy miest môžete vpísať aj ručne do políčok nad mapou.

Vyplňte potrebné údaje a získajte nezáväznú cenovú ponuku