ZBERNÁ SLUŽBA

ZBERNÉ LINKY

Zberné linky umožňujú primerane znížiť prepravné náklady pre zásielky, ktoré svojim objemom nevyužijú celú kapacitu vozidla. Pravidelné obojstranné zberné linky do Veľkej Británie a Írska s frekvenciou 5x týždenne nám umožňujú promptné doručenia zásielok. Vyzdvihnutie a doručenie tovaru realizujeme aj s vozidlami s hydraulickou plošinou, ktorá supluje chýbajúcu manipulačnú techniku na mieste nakládky alebo vykládky. Ponúkame zaujímavé ceny dopravy zásielok, ktoré sú objemovo od jednej palety až do 30 paletových miest.
Celovozových zásielok/ročne
Zásielok zbernej služby/ročne
Uskladnených paliet v sklade/ročne

Počet odchodov do destinácií (týždenne)

VEĽKÁ BRITÁNIA

5x

ÍRSKO

5x

SEVERNÉ ÍRSKO

5x

ŠKÓTSKO A WALES

5x

PRIBLIŽNÉ ČASY DODANIA TOVARU ZBERNOU SLUŽBOU DO NAJFREKVENTOVANEJŠÍCH DESTINÁCIÍ:

  Londýn,
  Birmingham

 • 4 dni
 • Manchester

 • 4 dni

  Glasgow, Dublin, Belfast, Aberdeen

 • 6 dní
 • Kirkwal

 • 8 dní

ZÍSKAJTE CENOVÚ PONUKU JEDNODUCHO A RÝCHLO

Dvojitým kliknutím na mapu zvoľte miesta, na ktorých tovar vyzdvihneme a doručíme. Názvy miest môžete vpísať aj ručne do políčok nad mapou.

Vyplňte potrebné údaje a získajte nezáväznú cenovú ponuku