LOGINTRADE

Firma Logintrade s.r.o. začala v roku 2004 so svojou činnosťou na slovenskom trhu dopravy a logistiky. Spoločnosti sa postupne darilo napĺňať ambície a stala sa pevnou súčasťou slovenskej a európskej logistiky. Aktivity firmy sú sústredené najmä na cestnú dopravu v rámci Európy so zameraním na teritórium Veľkej Británie, Írska a Beneluxu.

Od svojho vzniku sa profilujeme ako stabilný partner s aktívnym a zodpovedným prístupom k požiadavkám klientov. Komplexné portfólio služieb a flexibilný servis odzrkadľuje našu pripravenosť ponúknuť kvalitné služby širokému spektru slovenských a zahraničných subjektov.

Budeme radi tou správnou ingredienciou, ktorá zmení vaše starosti s dopravou na spokojnosť.

Logintrade s.r.o. Logistické služby vrámci Európy

INGREDIENCIE TVORIACE LOGINTRADELogintrade s.r.o. Stabilita a skúsenosti

STABILITA A SKÚSENOSŤ

Tak, ako aj pri iných ľudských činnostiach, aj v doprave sú skúsenosti nenahraditeľnou ingredienciou, ktorá výrazne ovplyvňuje konečný výsledok. Skúsenosti nám pomáhajú dosahovať kvalitný servis a vysokú úroveň našej práce. Mnohoročné skúsenosti a výborné zázemie umožňujú stabilitu našich služieb. Preto vám tieto dve ingrediencie ponúkame ako prvé.
Logintrade s.r.o. Zodpovednosť na cestách

ZODPOVEDNOSŤ

Na to, aby sme dosiahli čo najvyváženejší servis, nevyhnutne potrebujeme zodpovednosť. Zodpovednosť nielen posilňuje kvalitu našej práce, ale pomáha nám rozpoznať rizikové situácie. Prehliadať a ignorovať riziká je škodlivé, pretože môžu zásadným spôsobom nepriaznivo ovplyvniť výsledok práce. Našou snahou je, aby bola táto ingrediencia neprehliadnuteľná v našom servise.
Logintrade s.r.o. Maximálny výkon na cestách

MAXIMÁLNY VÝKON

Každá práca si vyžaduje určité úsilie. Ľudské úsilie nasmerované na správnu vec dokáže skoro zázraky. Vieme, že očakávania našich klientov sú vysoké a adekvátne k tomu musíme prispôsobovať naše nasadenie. Aj preto môžete od nás očakávať 100% výkon a maximálne úsilie nasmerované na splnenie vašich očakávaní.
Logintrade s.r.o. Preprava tovaru za výhodnú cenu

DOBRÁ CENA

Pri tvorbe cien vychádzame z požiadaviek zákazníkov a cena sa v princípe odvíja od jednoduchých dát ako sú váha, objem a čas. Základom dobrej ceny je neplatiť nič na viac, prípadne neplatiť za to, čo nepotrebujete. Správne informácie nám umožnia ponúknuť čo najefektívnejšiu cenu k požadovanému servisu. Využite našu aplikáciu na zistenie ceny vašej dopravy.
Získať ponuku
50 000+

DORUČENÝCH ZÁSIELOK

Od nášho vzniku v roku 2004 sme uskutočnili prepravu viac ako 50 000 zásielok pre viac ako 500 slovenských aj zahraničných klientov.
Pridajte sa k nim

Rokov na cestách
DORUČENÝCH CELOVOZOVÝCH ZÁSIELOK
ZA ROK 2023
Doručených zásielok zbernej služby
za rok 2023
DORUČENÝCH ZÁSIELOK OD VZNIKU FIRMY DO ROKU 2016