MEDZINÁRODNÁ NÁKLADNÁ DOPRAVA

CELOVOZOVÉ ZÁSIELKY

Dopravu ucelených zásielok zabezpečujeme adekvátnymi vozidlami podľa charakteru prepravovaného tovaru. Základnými kritériami na výber vhodného vozidla sú parametre zásielky ako objem a hmotnosť, ale aj výška, šírka a dĺžka. Rovnako dôležité sú však aj údaje v prípade atypických nakládok (napríklad nakládka žeriavom) alebo v prípade atypických komodít (napríklad tovar ADR). Používané vozidlá sú vybavené monitorovacím zariadením GPS. Nepretržitá komunikácia s vodičmi je umožnená prostredníctvom mobilných telefónov.
Celovozových zásielok/ročne
Zásielok zbernej služby/ročne
Uskladnených paliet v sklade/ročne

Cestná nákladná
doprava

Preprava nebezpečného tovaru podľa dohovoru ADR

Preprava zásielok s regulovanou teplotou

Trajektové spojenia do Veľkej Británie a Írska

ZÁKLADNÉ TYPY VOZIDIEL PODĽA HMOTNOSTI A OBJEMU TOVARU PRE CELOVOZOVÉ ZÁSIELKY:


  • Vozidlá do 1300 kg/ 13 - 23 cbm
  • Vozidlá do 3500 kg/ 30 - 40 cbm
  • Vozidlá od 4 – 8 ton/ 40 – 60 cbm
  • Štandardné plachtové návesy do 24 ton/ 90 cbm
  • Mega návesy do 24 ton/ 100 cbm
  • Veľkoobjemové súpravy do 24 ton /120 cbm

ZÍSKAJTE CENOVÚ PONUKU JEDNODUCHO A RÝCHLO

Dvojitým kliknutím na mapu zvoľte miesta, na ktorých tovar vyzdvihneme a doručíme. Názvy miest môžete vpísať aj ručne do políčok nad mapou.

Vyplňte potrebné údaje a získajte nezáväznú cenovú ponuku